HT orkestrets tur til Norge 2012
vi skal til Nordisk stævne i Oslo.

Så er turen godt i gang og Gitte sørger godt for vores medlemmer.